BTM Website

Dé pionier in Maastricht op het gebied van persoonlijk documentair theater – Buurttheater Mariaberg is geen reguliere toneelclub. Deze groep mensen maakt uitsluitend voorstellingen die over henzelf en over hun buurt gaan. Doel is sociaal-maatschappelijke en persoonlijke problematiek aan de orde te stellen, in een eigenzinnige vormgeving.


BTM was op zoek naar een website die aansluit bij haar huisstijl en organisatie. Deze website heb ik samen met BTM mogen realiseren.


Impressie