Oonder Drök Film & Montage

Tieners / jongeren uit de wijken Malpertuis, Malberg, Caberg, Limmel en Wittevrouwenveld hebben een film over groepsdruk gepresenteerd. Na een jaar van voorbereiding, teambuilding, opnames en montage kan deze groep tieners / jongeren terug kijken op een intensieve periode waarin zij bezig zijn geweest een film te maken over een uit de hand gelopen vriendschap.


Voor het Oonder Drök project heb ik naast een stukje regie ook de Film & Montage op me mogen nemen. Ook voor het tweede project verzorg ik deze werkzaamheden.


Impressie